ASTERIYA ITHALAT IHRACAT INS. VE NAK.LTD.STI.

ASTERIYA ITHALAT IHRACAT INS. VE NAK.LTD.STI.

Asteriya Export, meyve ihracatý konusunda Türkiye'nin sayýlý firmalarý arasýnda yer almaktadýr. Yýllarýn tecrübesini, günümüz teknolojisi ni en ileri seviyesi ile birleþtirerek talepleri hayata geçirir. Taze meyve ve sebzenin her çesidini talebine uygun olarak, zevkiniz, ihtiyacýnýz ve bütçenizi göz önünde bulundurmak ihracat yapar. Bu çalýþmalar esnasýnda karþýlaþtýðý tüm detaylarý kusursuz çözerek kalite ustalýðý sergiler. Sonuçta, kalite standartlarýný fazlasýyla karþýlayan mükemmel bir ürün ortaya çýkarýr. Pazarlama kapasitesini ve tecrübesini doðru kullandýðý, sipariþlerinizi her zaman tam zamanýnda teslim etmesinden anlaþýlmaktadýr. Sipariþlerinize özel üretim yaparken karþýlaþýlabilecek tüm sürprizlere raðmen, iþini verdiði sözler doðrultusunda ve kalitesinde bitirir. Bu özelliði Özyurt Expor'u pek çok firmadan ayýrarak bugün bulunduðu yere getirmiþtir. Özyurt Export, kendini müþterilerinin beklentileri doðrultusunda sürekli yeniler. Koþulsuz müþteri memnuniyeti ana ilkesidir. Dinamik kadrosu, bu ilkeyi daima yerine getirir. Müþterilerinden aldýðý ilham ve güçle her zaman daha iyiyi hedefleyerek çalýþmalarýna devam edecektir

Şirket bilgisi

Önemli rakamlar

  • Çalışan sayısına
    1 – 10

Organizasyon

  • Ana faaliyet konusu
    İmalatçı/ Üretici
Office Building Outline icon
İşletmeniz için bir sayfa
Bunu görüyor musunuz? Potansiyel müşterileriniz de görüyor. Europages sitesinde görünür olabilmek için bize katılın.