The B2B sourcing platform
Tedarikçi ol Giriş Yap

Asansör Periyodik Muayene - Asansörlerin Periyodik ve Teknik Muayene Hizmetleri

Açıklama

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği insan ve yük taşımada kullanılan asansörlerin, çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanılmasını hedeflemektedir. Buna göre yönetmelik, asansörlerin işletilmesi, bakımı, yıllık kontrolleri, servis hizmetlerinin denetlenmesi ve garanti ve satış sonrası hizmetlere yönelik uyulması gerekli kuralları düzenlemektedir. Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) ise, insanların ve yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik ekipmanlarının piyasaya sunulmadan önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik koşullarını kapsamaktadır. A tipi akredite muayene kuruluşları, asansörlerde düzenli kontrol ve muayenelerini gerçekleştiren, TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında akredite olan muayene kuruluşlarıdır. Yapılan asansör muayene işlemleri sonrasında bu kuruluşlar asansörlerin Asansör Yönetmeliği esalarına uygun şekilde kurulduğunu ve işletildiğini belgelemiş olmaktadır.