The B2B sourcing platform
Tedarikçi ol Giriş Yap

Basınçlı Kapların Muayenesi

A Tipi Muayene Kuruluşu

Açıklama

Konuyla ilgili yönetmelikte Basınçlı Kap ve Tesisatlar ve muayenelerinden şöyle bahsedilir; “Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.” hükmüne yer vermiştir.

Web sitesi