Açıklama

16 ver 20 mm

Sulama sistemleri
  • damlatma sulama boruları