EKOLOJIK

EKOLOJIK

Doğa kirlenmektedir ve doğanın daha fazla kirlenmesinin önüne geçmek bütün insanların ve resmi veya özel bütün kuruluşların yükümlülüğüdür. Kuruluşumuz Ekomark© Standardı’nı hazırlarken öncelikle ülkemizin, arkasından yerkürenin doğal kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir bir tüketim anlayışının yerleşmesini hedeflemiştir. Kuruluşumuzun bu çalışmada güttüğü politikalar şu şekilde açıklanabilir: Üretim tesislerinin ve işletmelerin, sürdürülebilir bir üretim nalayışını benimsemeleri gerekmektedir. Avrupa Birliği başta olmak üzere bütün sorumlu kuruluşlar tarafından geliştirilen çevre koruma önlemlerinin kuruluşumuz yaklaşımı ile uyumlulaştırılmasına çalışılmaktadır. Kuruluşumuz Ekomark© Standardı kritelerinin onarıcı değil önleyici olmasını öngörmektedir. Problemler henüz ortaya çıkmadan önlenmelidir ve kuruluşumuz çevre politikalarını bu yönde geliştirmektedir.

Ürün kataloğu

Türkiye

Sağlıklı yaşam dendiğinde akla her zaman, alkol ve sigaradan uzak durmak, kalbi korumak, spor yapmak ve doğru beslenmeye özen göstermek gelir. Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için bunlar gereklidir elbette. Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için şehirden uzaklaşmayı ve doğa ile baş başa kalmayı da önermektedir. Bu da çok anlamlı bir öneridir. Dikkat edilirse bu sayılanlar içinde, insan sağlığı açısından iki önemli nokta bulunmaktadır. Birinci nokta doğru beslenmeye özen göstermektir. Ancak burada sadece beslenmek için doğru ürünlerin seçilmesi ve doğru yöntemlerle bu ürünlerin besine dönüştürülmesi kasdedilmemektedir. Ürünlerin doğru yollardan üretilmiş olması ve içlerinde insan sağlığına zarar verecek tehlikeli maddeler ve kimyasallar bulunmaması, hatta doğru ambalajlanmış olması da kasdedilmektedir. İkinci nokta ise doğanın korunmasıdır. Doğanın temiz kalması ve kirlenmemesi, insan sağlığı için, ama daha önemlisi gelecek nesiller için gereklidir.

Türkiye

"Eco-Etiket", ECOmark dünya çapında uygulanan çevresel performans sertifikasyonu ve etiketlemenin gönüllü bir yöntemidir. Bir eko etiket, belirli bir ürün veya hizmet kategorisinde, genel olarak çevre dostu olarak ispat edilen ürünleri veya hizmetleri tanımlar. GEN üyeleri dünyanın en güçlü eko etiketlerini işletmektedir. Aşağıda listelendiği gibi farklı etiket sınıflandırmaları vardır. Üreticilerin ve hizmet sağlayıcıların geliştirdiği "yeşil" sembollerin veya talep bildirimlerinin tersine, en güvenilir etiketler, yaşamı temel alan şeffaf çevresel liderlik kriterlerini karşılamak için bağımsız olarak belirlenen belirli ürün veya hizmetler için tarafsız bir üçüncü taraf tarafından verilir. döngü hususları.

Türkiye

Ekoloji ifadesinin dilimizdeki karşılığı doğa bilimidir. Ekoloji, canlıların birbirleri ile ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Canlılar dendiği zaman insan, hayvan ve bitkilerden oluşan topluluklar ifade edilmektedir. Çevre, bir canlının yaşaması ve neslini devam ettirebilmesi için gerekli olan uygun ortamdır. Bu ortam hava, su, toprak ve ışık gibi faktörlerden oluşur. Bugünlerde sıkça kulağa çalışan ekosistem ifadesi ise, canlı ve cansız çevrenin tamamını ifade etmek için kullanılır. Ekoloji, canlıların organları ve bu organların yaşam süreçleri ile ilgilenmez. Önemli olan canlıların içinde bulundukları yaşam ortamı ve diğer canlılar ile olan karşılıklı ilişkileridir. Yani ekoloji, bütün canlılar üzerinde etkisi olan ve bütün canlılar için ortak olan temel konularla ilgilenmektedir.

Türkiye

Ekolojik sertifika, endüstriyel ürünlerde ve tarımsal ürünlerde tüm aşamalarında insana ve ekosisteme zararlı hiçbir kimyasal girdi, katkı maddesi ve yöntem kullanılmadan üretilen kontrollü ve sertifikalı ürünlerdir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2010 yılında Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğin çıkarılma amacı, organik tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi, organik tarımsal üretimin ve pazarlamanın düzenlenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik esasları belirlemektir.

Şirket bilgisi

Önemli rakamlar

  • Çalışan sayısına
    1 – 10

Organizasyon

  • Ana faaliyet konusu
    Servis Sağlayıcı
Office Building Outline icon
İşletmeniz için bir sayfa
Bunu görüyor musunuz? Potansiyel müşterileriniz de görüyor. Europages sitesinde görünür olabilmek için bize katılın.
Web sitesi