The B2B sourcing platform
Tedarikçi ol Giriş Yap

Ekoloji Nedir

Ekoloji ve Doğal Çevre Nedir

Açıklama

Ekoloji ifadesinin dilimizdeki karşılığı doğa bilimidir. Ekoloji, canlıların birbirleri ile ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Canlılar dendiği zaman insan, hayvan ve bitkilerden oluşan topluluklar ifade edilmektedir. Çevre, bir canlının yaşaması ve neslini devam ettirebilmesi için gerekli olan uygun ortamdır. Bu ortam hava, su, toprak ve ışık gibi faktörlerden oluşur. Bugünlerde sıkça kulağa çalışan ekosistem ifadesi ise, canlı ve cansız çevrenin tamamını ifade etmek için kullanılır. Ekoloji, canlıların organları ve bu organların yaşam süreçleri ile ilgilenmez. Önemli olan canlıların içinde bulundukları yaşam ortamı ve diğer canlılar ile olan karşılıklı ilişkileridir. Yani ekoloji, bütün canlılar üzerinde etkisi olan ve bütün canlılar için ortak olan temel konularla ilgilenmektedir.

Web sitesi