The B2B sourcing platform
Tedarikçi ol Giriş Yap

Ekolojik Döngü

Çevresel ve Organik Ekolojik Döngü

Açıklama

Ekoloji, canlı organizmaları ve onların çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bir biyoloji dalıdır. Ekolojik döngü ise, su, mineraller, azot, oksijen ve karbon gibi maddelerin, canlılar, su, hava ve toprak arasında çeşitli formlara dönüşerek yer değiştirmesi, doğada sürekli dolaşımıdır. Canlı organizmalar için yaşam alanı olan, okyanusların bin metre taban derinliği ile deniz seviyesinden altı bin metre atmosfer yüksekliği arasındaki alana, biyolojide biyosfer ismi verilmektedir. Biyosfer tabakası, su, hava ve topraktan oluşmaktadır ve canlılar için bir yaşam alanıdır. Biyolojik olarak bu alan içinde yaşayan hayvanlara fauna, bitkilerin tamamına ise flora denmektedir.

Web sitesi