Ekolojik Sertifika Sorgulama - Ekolojik Sertifika Arama

İletişim

Açıklama

Ekim yapılan toprakta hormon kullanılmamışsa, zirai ilaçlar kullanılmamışsa, toprağın daha sağlıklı ve besleyici ürünler vermesi muhakkaktır. Yapılan çeşitli araştırmalar, tarımsal üretimde kullanılan birçok kimyasal ilacın insan sağlığını olumsuz etkilediğini ve bir takım rahatsızlıklara yol açtığını göstermiştir. Bu tür etkilenmeler yetişkinlere göre çocuklarda daha yüksek oranda izlenmiştir. Keza bu şekilde üretim yapan çiftçiler ve tarım işçilerinde de bu oran yüksektir. Ekolojik olarak etiketlenen ürünlerin sertifikalandırılma usul ve esasları ilgili yasal düzenlemelerle zorunlu kılınmıştır. Bu ürünlerin üretim aşamaları, bağımsız denetim ve sertifikasyon firmaları tarafından kontrol altında tutulmaktadır.