The B2B sourcing platform
Tedarikçi ol Giriş Yap

Ekolojik Sertifika - Ekolojik Sertifika Nedir Nasıl Alınır

Açıklama

Ekolojik sertifika, endüstriyel ürünlerde ve tarımsal ürünlerde tüm aşamalarında insana ve ekosisteme zararlı hiçbir kimyasal girdi, katkı maddesi ve yöntem kullanılmadan üretilen kontrollü ve sertifikalı ürünlerdir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2010 yılında Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğin çıkarılma amacı, organik tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi, organik tarımsal üretimin ve pazarlamanın düzenlenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik esasları belirlemektir. Yönetmeliğin kapsamı ise şu şekilde açıklanmıştır: Her çeşit bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi Kullanılacak girdilerin organik tarım yöntemlerine uygun olarak üretilmesi veya temin edilmesi Gıda veya yem olarak kullanılan mayalar Orman ve doğal alanlardan organik tarım ilkelerine uygun olarak ürün toplanması