The B2B sourcing platform
Tedarikçi ol Giriş Yap

Elektriksel Güvenlik Testleri

Elektroteknik Laboratuvarı

Açıklama

Sanayi geliştikçe elektriğe olan ihtiyaç da artmaktadır. Enerji tüketiminin bu kadar artması ise beraberinde enerji kaynakları problemlerini ve enerji tüketiminde hassasiyet yönündeki çabaları getirmektedir. Günümüzde açıkça ilan edilmemiş enerji savaşları yaşanmakta ve insanlar, yenilenebilir enerji kaynakları gibi farklı arayışlara yönelmektedir. İşin bir başka yönü ise elektrik kullanımları yüzünden ortaya çıkan ve insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden tehlikelerin yaşanmasıdır. Günlük yaşamda kullanılan çok sayıda cihaz, elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Bu cihazların bir kısmında, insanların yaşamı için tehlike oluşturan akım ve gerilimler bulunmaktadır. Bu cihazların güvenli kullanımını sağlamak amacı ile birçok elektriksel testler yapılmaktadır. Elektrikli ve elektronik cihazlar üreten firmaların, daha ürünlerini piyasa sunmadan önce, hatha üretimin çeşitli aşamalarında, bu riskleri ortadan kaldıracak önlemleri almış olması gerekmektedir.

Web sitesi