Humik Asit Ürünleri - Humik & Fulvik Asit

İletişim

Açıklama

Yaşları veya durumları ne olursa olsun ve tüm sulama sistemleri aracılığıyla tüm mahsul türleri için uygun hümik asit. Kireçli topraklarda, organik maddece fakir veya tuzluluğun bitkiler için besin alımını zorlaştırdığı topraklarda özellikle tavsiye edilir. Kullanımı toprağın fizikokimyasal özelliklerini iyileştirir ve mikrobiyal yaşamı destekler. Hümik Asit Bir bütün olarak, bitkiler kök sistemlerini daha iyi geliştirir ve daha kolay erişilebilir besin maddelerini elden çıkarır. Genellikle bu ürünler sulama suyu ile seyreltilmiş topraklarda kullanılır. Ekimden veya ekimden önce ve kültürün yarısının ilk üçte birlik döneminde kullanılması tavsiye edilir. Dozaj, toprak ve ürün özelliklerine göre ve her durumda formülasyonun besin zenginliği ile ilgilidir. Bitki tarafından kalsiyum alımı pasiftir ve enerji girişi gerektirmez. Bitkideki kalsiyum hareketliliği su ile birlikte esas olarak ksilemde gerçekleşir. Bu nedenle kalsiyum alımı doğrudan bitki terleme hızı ile ilgilidir.