The B2B sourcing platform
Tedarikçi ol Giriş Yap

ISO 27001 Belgesi - ISO 27001 Bilgi Güvenliği Kalite Belgesi

Açıklama

Son yıllarda ticari şirketler ve devlet ve kamu kurumları işlerini sürdürebilmek için yoğun bir şekilde bilgi kullanımına yönelmişlerdir. Zaman hızla geçtikçe bilginin önemi artmış, sadece güvenli bir şekilde saklanması ve verilerin depolanması gelişen ihtiyaçlara cevap verememiş aynı zamanda bir yerden bir yere transfer edilmesi de kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bilgiye olan bu bağımlılık bilgi güvenliği ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu anlamda bilgi, kurumun sahip olduğu varlıklar arasında çok önemli bir yere sahiptir. Bilgiye yönelik olası saldırılar, tahrip edilmesi, silinmesi, bütünlüğünün ve/veya gizliliğinin zarar görmesi, bilgi altyapısının bozulmasına ve bu da beraberinde işlerin aksamasına neden olmaktadır.