İç içe Geçirilebilir Hasta Taşıma Sandalyesi -

İletişim

Açıklama

Kolay ve hızlı k ullanıma uygun mekanik tasar ı mlar sedye grubumuzun içerisinde özellikle patentli korkuluk ve sedye birl eşti rme meka ni zmaları ortaya çıkartm ı ştır. Sade ve işlevsel olarak mükemmel çalışan mekanizmalar k ullanıcı dostu olmasının yanı sıra uzun ömürlüdür.