Açıklama

Hukuk büromuz; Çek, bono ve senet tahsil Kiralanan taşınmazların tahliyesi İflas talep edilmesi İcra Müdürlükleri nezdinde takip açılması İhtiyati haciz kararı alınması İtirazın iptali İtirazın kaldırılması davaları Menfi tespit davası İstihkak davası alanlarında hukuki hizmetler sunmaktadır.

Hukuk danışmanlığı
  • icra
  • borç
  • iflas
Paylaşın: