İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - işçi, işveren...

İletişim

Açıklama

Hukuk büromuz, yasal süreç kapsamında kişi ve kuruluşlara; kıdem tazminatı ihbar tazminatı fazla mesai alacakları iş kazası tazminatı işe iade davaları belirli/belirsiz süreli iş sözleşmesinin düzenlenmesi alanındaki hizmetleri sunar.