KASAG SWISS AG

İsviçre

Factory icon İmalatçı/ Üretici

Verified by Europages badge
Web icon
İletişim

İsviçre

Verified by Europages badge

KASAG uzmanları, pişirme kazanlarının yapımı ve meyve temel malzemesi, sebze ve sosların üretimi için endüstriyel pişirme sistemleri uzmanlarıdır. Pişirici, soğutucu, kondansatör, boru hatları ve valfler ile tüm sistemler günümüz gereksinimlerine göre aseptik tasarım ile üretilmiştir. Bakteriyel kirlenme veya çapraz kontaminasyon ile ürün kirlenmesinin önlenmesi büyük önem taşır. Bu, optimize edilmiş cihaz tasarımı, özel rulman mekanik salmastrası ve işlevsel CIP tertibatı (Cleaning In Place) ile sağlanır. Her müşterimize özel olarak odaklanır, gereksinimlerini maksimum derecede karşılayan bireysel veya modüler sistemler üretiriz.

İsviçre

Verified by Europages badge

KASAG uzmanları, pişirme cihazı yapımı ve reçel, marmelat, komposto ve jöle üretimi için endüstriyel pişirme sistemi konularında ehildirler. Yüksek ürün talepleri, pektin hazırlama için özel gereksinimler, optimum parça boyutu ve kısa proses süreleri tutkumuzu uyandırmaktadır. Her müşterimize özel olarak odaklanır, gereksinimlerini maksimum derecede karşılayan bireysel veya modüler sistemler üretiriz.

İsviçre

Verified by Europages badge

Meyve temel malzemesi, sebze, reçel, marmelat, jöle ve sosların üretimi için yatay veya dikey karıştırıcılar kullanılır. Maksimum ürün kalitesine ulaşmak için karıştırıcılar belirleyici bir kriterdir. Bunlar mümkün olan en düşük kesme kuvvetlerinde ürün parçalarının homojen karıştırılmasını ve sıcaklık dağılımını sağlar. Bununla birlikte üstün kaliteli proses kapları ile kombine edilerek kısa proses süreleri de gerçekleştirildiğinden KASAG sizin için optimum karıştırıcı teknolojisidir. Ayrıca KASAG yatay karıştırıcılar, yıllardır kendini kanıtlamış özel bir rulman mekanik salmastraya sahiptir. Karıştırıcılarımızı ve rulman mekanik salmastralarımızı optimum ürün kalitesi ve arızasız işletim için sürekli geliştiriyoruz.

İsviçre

Verified by Europages badge

Hem komple üretim hatları ve sistemleri hem de özel prosesler için buhar-enerji modülü, sıcak ve soğuk su sistemleri, aroma ilavesi, steril hava hazırlama, pektin hazırlama, kaldırma tertibatı, doldurma hunisi, kalite güvence tertibatları, dolum, CIP sistemi ve kumandalar gibi ek sistem bileşenleri gereklidir. KASAG size bireysel Batch pişirme sisteminizi; meyve temel malzemesi, reçel, marmelat, sebze, soslar, komposto ve jöle üretimi için istediğiniz tüm özel bileşenler ile kurar.

İsviçre

Verified by Europages badge

KASAG ?irketi tesislerin, cihazlar?n, haznelerin, boru hatlar?n?n ve kaynak yap?lar?n?n tasar?m?nda ve yap?m?nda yüksek yeterlili?e ve uzun y?llara dayanan tecrübeye sahiptir. Mühendislerimiz yan?n?zdad?r: PED (EN13445 / AD-2000), ASME (U-Stamp), China Stamp (A1), TP TC 032/2013 (EAC) gibi dünya çap?ndaki yasalar uyar?nca dayan?kl?l?k hesaplar? FEM hesaplar? (Finite Element Methode) ve yüksek ve alçak bas?nç, yük de?i?imi, deprem, flan? ba?lant?lar?, destek yükleri belgelerinin yönetimi Hesap sonuçlar?n?n, malzeme seçiminin, teslim alma kurumlar?n?n yorumunu ve analizini ilgilendiren dan??manl?k Autocad 2D ve Inventor 3D yaz?l?m?na yap?sal geçi? Gereksinim ?artnamelerinin, R&I ?emalar?n?n, risk analizlerinin, boru hatt? planlamas?n?n haz?rlanmas? gibi komple tesis mühendisli?i

İsviçre

Verified by Europages badge

Uzmanlar?m?z kaynak ek yerlerinin, kaynak yap?lar?n?n, haznelerin, cihazlar?n ve tesislerin tahripsiz kontrolünde geni? bilgiye ve uzun y?llara dayanan tecrübeye sahiptir. Bu s?rada a?a??daki kontrol yöntemini kullan?yoruz: Röntgen RT Boya nüfuz kontrolü PT Görsel kontrol VT Materyal kontrolü/kar???kl?k kontrolü PMI Helyum s?z?nt?s? kontrolü LT Riboflavin testi Maks. 1000 bar’a kadar bas?nç kontrolleri Yüzey pürüzlü?ü kontrolü Ra/Rz Ferrit ölçümleri Fe Duvar kal?nl?k ölçümü Video endoskopi Bas?nç kayb? kontrolü (s?v?lar) KASAG ile güvenli taraftas?n?z.