The B2B sourcing platform
Tedarikçi ol Giriş Yap

LVD Alçak Gerilim Test Analizleri - LVD Alçak Gerilim Test Laboratuvarları

Açıklama

2006/95 EEC Alçak Gerilim Direktifi (LVD) kapsamında toprak hattı süreklilik testleri akredite laboratuvar, kalibre edilmiş cihazlarımız ve uzman personelimiz tarafından profesyonel şekilde gerçekleştirilir. Toprak hattı sürekliliği için gerekli olan tüm teçhizat bünyemizde mevcuttur. Testler toprak üzerindeki akımı ölçmek için yapılır Toprak hattı sürekliliği ölçümü için mevcut toprağın özdirencinin tespiti zorunludur. aşağıdaki değerler tablosu incelenebilir ; LVD Yönetmeliği kapsamındaki elektrikli teçhizatın örneğin ; Metal işleme makineleri Plastik ve Lastik Makineleri Ağaç işleme makineleri, Kaldırma makineleri ,Gıda makineleri ,Kağıt ve karton makineleri, Baskı Makineleri,Montaj makineleri,Tekstil makineleri, medikal cihazlar, aydınlatma cihazları, elektrik motorları gibi cihazların bu Yönetmelikte belirtilen emniyet gerekleri ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini sağladıktan sonra, piyasaya arzı için ilgili emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirmesidir.