LVD TESTI

Türkiye

Office Building Outline icon Servis Sağlayıcı

LVD TESTI

LVD testi laboratuvarımızda CE işareti için yapılması zorunlu olan ve alçak gerilim direktifi ile atıf yaptığı standartlara uygun olarak cihazların insanlara, hayvanlara ve çevreye karşı sebep olabileceği mekaniksel ve elektriksel tehlikeler ile ilgili güvenlik, test ve muayeneleri yapılmaktadır Türkçe anlamı Alçak Gerilim Yönetmeliği olarak geçen Low Voltage Directive’in amacı; elektrikli cihazlarda insan, çevre ve mal güvenliği ile ilgili sorunları ürün piyasaya çıkmadan önce, tespit etmek, minimize etmek ve mümkünse sıfırlamaktır. İlgili testleri geçerek gerekli olan prosedürleri sağlayan cihazlar LVD Test Raporu alarak piyasaya sunulur. Ürünün hem yapısal olarak güveli olması ya da enerji verimliliği açısından ilgili standart ve düzenlemelere uygun olması yine bu yönetmeliğin kapsamında kanıtlanmaktadır. Hedef hem üreticinin ürününü güvenli bir şekilde piyasaya sürmesi hem de son kullanıcının ürünü şüphe duymadan kullanmasıdır. Üründe ya da standartta değişiklik olmadığı takdirde CE işaretlemesi için hazırlanan teknik dosyanın temelini oluşturan LVD test raporları on yıl boyunca geçerliliğini korumaktadır.

Ürün kataloğu

Türkiye

1973 yılında kabul edilmiş Alçak Gerilim Kararnamesi (Low Voltage Directive-LVD) bu yolda atılan önemli bir adım olmuştur. 1990 ve sonrasında CE İşareti, Avrupa Birliği (AB) pazarı içinde serbest dolaşım için şart koşulmuştur. CE, üretilen ürünün AB ortak pazarına uygunluğunun belgelendirilmesidir. CE taşıyan bir ürün AB pazarında serbest dolaşım hakkına da sahiptir. Ürünü CE'ye taşıyan ise standartlarca desteklenen yeni yaklaşım raporlarıdır. Yayınlanmış olan bu standartlar ile can güvenliğinin sağlanması için gerekli uygun şartlar tanımlanmıştır. Bu şartları taşımayan bir ürüne CE işaretinin vurulması yasaktır. Uygunsuz bir ürüne CE işareti vurmanın yaptırımı ürünün piyasadan toplatılmasına yani kaldırılmasına kadar varabilmektedir. Özellikle AB'ye uyum sürecinin hızlandığı bu dönemde ülkemizdeki, standartlaşma çalışmaları da hız kazanmıştır. Bu nedenle makina ve beyaz eşya üretimi gerçekleştiren firmalar LVD testleri konusunda bilinçlenmişlerdir.

Türkiye

LVD Testi Yapmak İçin Neler Gereklidir LVD ile ilgili AB tarafından çıkarılan direktiflerde, üreticiye ürünün direktifin öngördüğü gereklerin yerine getirildiğini ortaya koyan bir teknik dosya hazırlaması yükümlülüğü getirilmiştir. Teknik dosya, ürünün niteliğine ve teknik açıdan eğer üretici uyumlaştırılmış standartlara uygun üretim yapmışsa bu standartlara, eğer üretici uyumlaştırılmış standartlara uygun üretim yapmamış ya da kısmen uymuş sa, fakat direktifte belirtilen gereklere uymuş sa, bu uygunluğu kanıtlamak için gerekli işlemleri içermektedir. Yani ürünün CE işaretini taşımasını haklı gösterecek her türlü dokümanın bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Teknik dosya terimi her direktifte bu isim altında yer almasına rağmen, nitelik olarak aynı içerikli bir doküman farklı isimlerle mutlaka istenmektedir. Örneğin, Oyuncaklar Teknik Dosya olarak isimlendirilirken, Otomatik Olmayan Tartı Tasarım Dokümanı Basit Basınçlı Kaplar Tasarım ve Üretim Dosyası isimleri kullanılmaktadır

Türkiye

Eurolab ilk önce standartların evrimi bilmesini sağlar Avrupa düzeyinde bir teknik komite bir parçası olması ve daha sonra müşterilerine yeni düzenleyici gereksinimleri rapor verir. Eurolab azından Avrupa ve Uluslararası elde etmek için sertifikasyon testleri ve tamamlama uygulamaları çalıştırabilir Sertifikalar. Eurolab Rohs Direktifi gelişiyle Direktifin gereklerini yürütmek için teçhizat ve eğitim yatırım yapmıştır. Sen aslında tamsayılar homojen malzeme veya ürünlerin kendi laboratuar XRF kontrolleri gerçekleştirebilirsiniz ve son olarak dosya Uyum oluşturulmasına. Laboratuvarda bir iç bölümü, çalışma ve müşteri ihtiyaçlarına göre özel test cihazları uygulamak mümkün zorunlu düzenlemelerin gerektirdiği normal testleri ötesinde. Stres testleri, dayanıklılık, yaşlanma döngüleri, güvenilirlik doğrulama, araştırma guatsi, ve diğerleri ..

Türkiye

Eurolab için LVD testi kurumun teknik ana parçasıdır Avrupa standartlarının çalışma komiteleri Komite CT62 tıbbi cihazlar, Komite CT59 aletleri, CT 34 aydınlatma armatürleri, Ve birçok diğerleri Eurolab (CE tüm kendi laboratuvarlarında ve laboratuvar testlerinde ile ilişkili laboratuvarlarda hem ulusal, Avrupa ve Uluslararası yapılmaktadır güvenlik denetimleri çerçevesinde testler yapabiliyor ve hem zorunlu sertifikasyon kuralları gereklerini yerine getirmek planlanan direktifler) ya da gönüllü (KEMA,TÜV,GS,CB,Nemko,vb.). Eurolab analiz ve test sırasında karşılaşılan sorunları çözmek için gerekli desteği sağlayacak biçimde güncelleştirilmiş sürekli uzman teknisyenler ve kullanır.

Şirket bilgisi

Önemli rakamlar

 • Çalışan sayısına
  1 – 10

Organizasyon

 • Ana faaliyet konusu
  Servis Sağlayıcı

Bu firmayla ilgili anahtar sözcükler

 • Elektronik - etüd etme ve araştırma
 • lvd testi
 • lvd test laboratuvarı
 • lvd testleri
 • lvd test
Office Building Outline icon
İşletmeniz için bir sayfa
Bunu görüyor musunuz? Potansiyel müşterileriniz de görüyor. Europages sitesinde görünür olabilmek için bize katılın.