LVD Testi Neden Gereklidir - LVD Analizi Neden Gereklidir

İletişim

Açıklama

1973 yılında kabul edilmiş Alçak Gerilim Kararnamesi(Low Voltage Directive-LVD) bu yolda atılan önemli bir adım olmuştur.1990 ve sonrasında CE İşareti, AB pazarı içinde serbest dolaşım için şart koşulmuştur. CE işareti ya da damgası olan ürünler rahatlıkla AB pazarı içinde dolaşabilmektedir. Uygun görülen ürünler ne insan sağlığına ne hayvan sağlığına ne de çevre sağlığına zarar vermemektedir. CE, üretilen ürünün AB ortak pazarına uygunluğunun belgelendirilmesidir. CE taşıyan bir ürün AB pazarında serbest dolaşım hakkına da sahip olur. Ürünü CE' ye taşıyan ise standartlarca desteklenen yeni yaklaşım resmi yazılardır. Yayınlanmış olan bu standartlar ile can güvenliğinin sağlanması için gerekli asgari ve uygun şartlar tanımlanmıştır. Bu şartları taşımayan bir ürüne CE işaretinin vurulması yasaktır. Uygunsuz bir ürüne CE işareti vurmanın yaptırımı ürünün piyasadan toplatılmasına kadar varabilmektedir aksi takdirde kaldırılmasına kadar gider.