MUAYENE

Türkiye

Office Building Outline icon Servis Sağlayıcı

MUAYENE
Web icon
İletişim

Kuruluşumuz, her boydan ve her alanda faaliyet gösteren işletmelerin muayene, laboratuvar ve denetim alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamak ve bu alanlarda ayrıntılı hizmetler vermek amacı ile faaliyet göstermektedir. Kurulduğu günden bugüne, kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet vermek anlayışını ilke edinmiştir ve çalışmalarını bu yönde sürdürmektedir. Kuruluşumuz iki noktada yatırıma ağırlık vermiştir: insan kaynağı ve teknolojik altyapı. Kuruluşumuz kadrosunda yönetici ve çalışanlar olarak eğitimli, deneyimli ve yetkin personel bulunmaktadır. Her biri alanında kendini kanıtlamış çalışanlarımız ile kuruluşumuz her geçen gün gücünü katlamaktadır. Bunun yanı sıra günün gelişen teknolojileri yakından izlenmekte ve ölçüm, test, analiz, muayene ve kontrol çalışmalarında en son teknolojiye uygun cihazlar kullanılmaktadır. Kuruluşumuz insan kaynağı ve teknolojik altyapısı ile doğru, kesin, güvenilir ve hızlı sonuçlar elde etmektedir. Kuruluşumuzun temel ilkesi, hizmet verilen bütün işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği bilincini yerleştirmek, yönetici ve çalışanların bu anlayışa sahip olmasını sağlamak, gerektiğinde bu yönde eğitici faaliyetler göstermek ve işletmelerin bu yüzden maddi ve manevi kayıplar yaşamasının önüne geçmektir. Kuruluşumuz bir yandan da bu yönde faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara destek olmaktadır.

Ürün kataloğu

Türkiye

Periyodik Muayene, Yasal mevzuatlar ile belirlenmiş, uygulanması zorunluluk arz eden gerek ürün güvenliği gerek piyasa gözetim denetimleri gerekse Avrupa Birliği serbest pazarları en başta olmak üzere, ürettikleri ürünlerini farklı ülkelere göndermeyi, ihraç etmeyi amaçlayan üreticiler, uluslararası teknik onaylarının doğruluğunu kanıtlarken bazı muayene, ölçüm & test işlemelerini yaptırmakla yükümlüdürler. İş Sağlığı ve Güvenliği konusu çerçevesinde bir ürünün temel gereklilikleri incelendiğinde, sadece üretim aşamasında değil, üretiminden sonra piyasaya arzı ile birlikte kullanım koşullarına bağlı olarak da düzenli olarak birtakım kontrollerin devamlılığı esastır. Piyasaya sunulan, hâlihazırda kullanılmakta olan ürünlerin veya iş ekipmanlarının da 6331 sayılı İş Kanunu çerçevesinde standartlarda aksi belirtilmediği sürece her yıl en az 1 defa olmak koşulu ile iş güvenliği uzmanlarının da belirtmiş olduğu risk analizindeki değerlendirmeler ışığında işverenler işletmelerindeki ekipmanl

Türkiye

Günümüzde elektriksel güvenlik kavramı üzerinde çok durulmaktadır. Elektrikli veya elektronik cihazları kullanan kişilerin, akım ve gerilim gibi insan sağlığı açısından risk yaratan elektriksel özelliklerden korunmasını sağlamak amacı ile gösterilen çabalara elektriksel güvenlik denmektedir. Bilhassa fabrikalarda veya çeşitli büyüklüklerdeki üretim tesislerinde kullanılan cihazlarda tasarım ve üretim hataları varsa, bu cihazları kullanan çalışanların sağlığı tehlikede demektir. Bu nedenle bütün elektrikli cihazların denetlenmesi, ölçülmesi ve olası risklerinin ortaya konulması gerekmektedir. Özetle, elektriksel testler, elektrikli ve elektronik cihazların ve bu cihazları kullanan kişilerin maruz kaldığı elektriksel akımlarını, gerilimleri ve söz konusu cihaza ait bölümlerin direnç değerlerini tespit etmek ve bu değerlerin standartlara uygun olup olmadığını belirlemek amacı ile yapılmaktadır.

Türkiye

Eko tasarım, daha iyi ürün tasarımı ile tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerin azaltılmasıdır. Ürün kaynaklı çevresel etkilerin yaklaşık %80’i tasarım aşamasında belirlenebilir. Çevreye duyarlı tasarım sayesinde para ve enerji tasarrufu da yapılabilir. Eko-tasarım, bir ürünün henüz tasarlanma aşamasından başlayarak, beşikten mezara tüm aşamalarının çevreye daha duyarlı bir şekilde tasarlanmasını içeren bir yaklaşımdır. Ürünlerin doğaya daha duyarlı olması, kaynakların en etkin şekilde kullanılması ve geri dönüşümün teşvik edilmesini kapsar. Ürünün yaşam döngüsü boyunca çevresel performansını geliştirmek amacıyla ürün tasarımına çevresel özelliklerin entegrasyonudur.

Türkiye

TÜRCERT elektromanyetik, mikrodalga ve anten konularında Ar-Ge, tasarım, ölçüm ve prototip üretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü bir araştırma merkezidir. Bu çalışmalara paralel olarak kamu, TSK, üniversite, savunma sanayi ve özel sektöre elektromanyetik, anten ve radar kesit alanı konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Şirket bilgisi

Önemli rakamlar

 • Çalışan sayısına
  11 – 50

Organizasyon

 • Ana faaliyet konusu
  Servis Sağlayıcı

Bu firmayla ilgili anahtar sözcükler

 • Çevre mühendisliği
 • muayene
 • teknik muayene
 • periyodik muayene
 • periyodik kontrol
Office Building Outline icon
İşletmeniz için bir sayfa
Bunu görüyor musunuz? Potansiyel müşterileriniz de görüyor. Europages sitesinde görünür olabilmek için bize katılın.