ROHS Testleri - ROHS Test ve Analiz Laboratuvarı

İletişim

Açıklama

RoHS, elektronik kartlarda veya malzemelerde bazı maddelerin olmamasını şart koşan bir direktiftir. İngilizce kelime olarak Restriction of Hazardous Substances Directive (belirli zararlı maddelerin faaliyetini kısıtlama) baş harflerinden meydana gelmektedir. RoHS, 27 Ocak 2003 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından kabul gören 2002-95-EC numaralı zararlı maddelerin elektronik mamullerde belirli zararlı elementlerin faaliyetini kıstlayan yönergedir. Cıva, kurşun, bromürlü, kadmiyumlu bileşenler insan sağlığına zararlı maddelerin faaliyetini yasaklar. Direktife ilişkin faaliyet kanunları çıkarmaları talep edilmiştir. RoHS ile de 2006 yılının 1 temmuz tarihinden itibaren ise piyasada yerini alacak elektrikli ve elektronik ekipmanlarda civa, kurşun, heksavalent, kadmiyum, krom, PBB (çok bromlu bifenil) ve PBDE (çok bromlu difenil seteril) maddelerinin diğer maddelerle değiştirilmiş olması gerekmektedir.