SERTIFIKASYON

SERTIFIKASYON

Belgelendirmenin amacı, bir kurum ve kuruluşta işletilen bir yönetim sisteminin ilgili standartlara uyduğunun ve etkin şekilde uygulandığının bağımsız bir kuruluş tarafından kanıtlanmasıdır. Belgelendirme aynı zamanda yönetim sistemi standartlarının, kurum veya kuruluşun açıkladığı politika ve hedefleri, sürekli olarak gerçekleştirebilme kapasitesinin bulunduğunun da bir göstergesidir. Belge almış olan bir kuruluş, bu şekilde kendisine bir katma değer yaratmış olmaktadır. TURCERT, hem ulusal hem de uluslararası yetkili kuruluşlar tarafından yayınlanarak uygulamaya konulan standartlar ve yasa, yönetmelik, tüzük ve benzeri yasal düzenlemeler doğrultusunda belgelendirme çalışmaları yapmaktadır. Belgelendirme konusu sistemin gereklerine ve faaliyet konusuna bağlı olarak ön denetim ve saha denetim çalışmaları planlanmakta, yürütülmekte ve gerekli koşulların sağlanması durumunda firmalara ilgili sistemin belgesi düzenlenerek teslim edilmektedir. Ayrıca belgenin geçerlik süresi içinde firmaların yıllık dönemsel denetimleri de yapılmaktadır. Belgelendirme çalışmaları kapsamında, ürünlere yönelik test ve analiz çalışmaları, gözetim hizmetleri, uygunluk kontrolleri ve benzeri faaliyetler de yapılmaktadır.

Ürün kataloğu

Türkiye

Dünyada enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, işletmelerde, tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde giderek artan rekabet ortamında, şirketlerin başarmak zorunda oldukları ana hedefler vardır. Bunların içinden bazı hedefler kritiklik açısından ön plana çıkmaktadır. Müşteri İhtiyaçlarını Karşılayabilmek Maliyetleri Azaltarak, Verimliliği Arttırmak Yeni Ürün ve Hizmetleri Pazara Sunmak

Türkiye

Kapsamlı gıda güvenliği yönetim sistemleri ile birlikte İyi İmalat Uygulamaları (GMP) unsurlarının ve Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktalarının (HACCP) birleştirilmesi için gerekenleri belirler. Bu uluslararası olarak tanınmış gıda güvenliği standardı, çiftçilikten gıda hizmetine, imalata, nakliyeye ve depolamaya, perakende satış için ambalajlamaya kadar gıda tedarik zincirindeki tüm kuruluşlar tarafından kullanılmakta ve tüm dünyada yaygınlaşmaktadır. Gıda sektöründe ürün/hizmet üreten kuruluşlarda güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için tehlike analizi, kritik kontrol noktaları ile ilgili süreçlerin yönetilmesini ve kalite yönetim sistemi oluşturulmasını tanımlayan ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi global gıda ticaretinde uygulaması gereken bir standard olarak geliştirilmiştir. ISO 22000:2005 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır.

Türkiye

Kaldırma teçhizatları genel hatlarıyla anlatacak olursak, herhangi bir kaldırma makinesi, elle ya da mekanik kuvvetle tahrik edilen, yükleri kaldıran, indiren veya askıya alan aşağıdakiler ve benzeri teçhizatlardır. Bilinmesi gereken bir hususta, Konveyör gibi mekanik kaldırma devamlılığı olan cihazlar bu kapsamlara dahil edilmemiştir. Bu kapsama girmezler. İlgili yönetmelikte, Kaldırma ve İletme Ekipmanlarından şöyle bahsedilmektedir; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının muyenelerinin yılda en az 1 kez yapılması gerekmektedir. Periyodik kontrolünü yaptırdığınız kaldırma ve iletme ekipmanlarının muayenelerini yapan ekiplerin tarafsız ve güvenilir olmasına ve muayeneyi yapacak firmanın akredite edilmiş olmasına çok dikkat ediniz

Türkiye

Birçoğu her yıl gerçekleştirilmesi gereken test ve muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen test hizmetleri büyük önem taşımaktadır. Bu kuruluşlarda çalışan mühendisler, yüksek teknikerler, teknikerler veya kısaca herbiri kendi alanlarında deneyim ve eğitim kazanmış uzman kişiler, denetim ve gözetim çalışmalarından, ölçüm, test, analiz ve değerlendirme çalışmalarına kadar, hatta bir kısmı kalite denetimi ve belgelendirme çalışmalarına kadar, işletmelerin üretim süreçlerine değer katmaya ve bu işletmelerin küresel piyasalarda başarılı olmalarına çalışmaktadır. Ev, otel ve işyerlerinde birçok elektrikli ve elektronik cihazlar kullanılmaktadır. motorlu veya motorsuz birçok makine ve ekipmanları kullanılmaktadır. Gerek giyim gerekse döşeme veya aksesuar amaçlı son derece geniş bir yelpazede tekstil ürünleri kullanılmaktadır. Günlük yaşamda beslenmek için çok çeşitli gıdalar tüketilmektedir.

Şirket bilgisi

Önemli rakamlar

  • Çalışan sayısına
    1 – 10

Organizasyon

  • Ana faaliyet konusu
    Servis Sağlayıcı
Office Building Outline icon
İşletmeniz için bir sayfa
Bunu görüyor musunuz? Potansiyel müşterileriniz de görüyor. Europages sitesinde görünür olabilmek için bize katılın.
Web sitesi