TURINS MUAYENE

Türkiye

Office Building Outline icon Servis Sağlayıcı

TURINS MUAYENE

Yönetim sistemleri kurulurken firma faaliyetlerinin ilgili standartlara uygun hale getirilmesi sırasında yapılan çeşitli muyane işlemleri ve yapılması gerekli ölçümler ve testler bulunmaktadır. LVD alçak gerilim testi, EMC elektromanyetik uyumluluk testi, temiz oda testleri, hava mikrobiyolojisi testleri, iş sağlığı ve güvenliği analizleri, aydınlatma ölçümü, toz ölçümü, gürültü ölçümü, gaz ölçümü, titreşim ölçümü bunlardan sadece birkaçıdır. TURINS, bu teknik hizmetlerin verilmesi yanında, firmaların üretim sırasında kullandıkları araç ve gereçlerin kalibrasyonlarını yapmak, kalibrasyon raporlarını düzenlemek, kalibrasyon sertifikası vermek, ülke içinde veya dışında ölçme ve kalibrasyon laboratuarları ile ilgili ihalelere katılmak ve kalibrasyon hizmetleri konusunda akreditasyon kuruluşlarından akreditasyon almak gibi faaliyetleri de yürütmektedir.

Ürün kataloğu

Türkiye

İş Sağlığı ve Güvenliği konusu çerçevesinde bir ürünün temel gereklilikleri incelendiğinde, sadece üretim aşamasında değil, üretiminden sonra piyasaya arzı ile birlikte kullanım koşullarına bağlı olarak da düzenli olarak birtakım kontrollerin devamlılığı esastır Piyasaya sunulan, hâlihazırda kullanılmakta olan ürünlerin veya iş ekipmanlarının da 6331 sayılı İş Kanunu çerçevesinde standartlarda aksi belirtilmediği sürece her yıl en az 1 defa olmak koşulu ile iş güvenliği uzmanlarının da belirtmiş olduğu risk analizindeki değerlendirmeler ışığında işverenler işletmelerindeki ekipmanlarının periyodik muayenelerini & kontrollerini yaptırmak zorundadırlar. Periyodik Muayene, Yasal mevzuatlar ile belirlenmiş, uygulanması zorunluluk arz eden gerek ürün güvenliği gerek piyasa gözetim denetimleri gerekse Avrupa Birliği serbest pazarları en başta olmak üzere, ürettikleri ürünlerini farklı ülkelere göndermeyi, ihraç etmeyi amaçlayan üreticiler, uluslararası teknik onaylarının doğruluğunu kanıtlar

Türkiye

Firmanız bünyesindeki Elektriksel Periyodik Kontroller yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenilirlik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına dikkat ediniz. Türins olarak bu alandaki hizmetlerimiz; EMC Testleri ( Electromagnetic Compatibility - Elektromanyetik Uyumluluk ) LVD Testleri ( Low Voltage Directive - Alçak Gerilim Direktifi) Diğer Testler ( Gürültü Testi ve Akustik Ölçümler, Sızdırmazlık Testi - IP Koruma Testi, Mekanik ve Fiziksel Testler, Yangına Dayanım ve Tepki Testleri )

Türkiye

Bir yandan tüketiciler ile doğrudan temas kurulması bir yandan da tüketiciler açısından bir güvence oluşturması bakımından ürün ve hizmetlerin belgelendirilmesi için bir takım sistemlerin kurulması son derece etkili olmuştur. Bugün başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde, ürün ve hizmetlerin belgelendirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Avrupada Uluslararası Standartlar Organizasyonu ve ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü, bir mal veya hizmet üreten kuruluşların standartlara uygun üretim yapmaları ve tüketicilere kaliteli ürün ve hizmetler sunmaları yönünde standartlar geliştirmektedir. Bu standartlar sayesinde hem üretici firmalarda kalite ve standartlara uyum konusunda bilinç yükseltilmekte hem de tüketicilerin can ve mal emniyeti sağlanmakta, aynı zamanda tüketicilerin güvenilir ürün ve hizmet arayışlarında seçim imkanı yaratılmakta ve kalite açısından aldanmaları önlenmiş olmaktadır.

Türkiye

Tarafımızca periyodik kontrolü yapılan elektriksel tesisat, makina ve tezgâh muayeneleri; Elektriksel Güvenlik Testleri Pano Testleri Paratoner Ölçümleri Topraklama Ölçümü Katodik Koruma Ölçümü Makinaların Güvenlik Muayenesi Jeneratör Muayenesi Yangın Tesisatı ve Hortumların Muayenesi Motopompların Muayenesi Boru Tesisatları Muayenesi Havalandırma ve Klima Tesisatları Muayenesi Dişli Taşlamaların Muayenesi Dişli Açma Makinelerinin Muayenesi CNC İşleme Tezgâhları Muayenesi Torna Tezgâhları Muayenesi Freze Tezgâhları Muayenesi Planya Tezgâhları Muayenesi Taşlama Tezgâhları Muayenesi Bohrwerk Tezgâhları Muayenesi

Şirket bilgisi

Önemli rakamlar

 • Çalışan sayısına
  11 – 50

Organizasyon

 • Ana faaliyet konusu
  Servis Sağlayıcı

Bu firmayla ilgili anahtar sözcükler

 • Endüstriyel mühendislik danışmanları
 • muayene
 • teknik kontrol
 • periyodik kontrol
 • periyodik muayene
Office Building Outline icon
İşletmeniz için bir sayfa
Bunu görüyor musunuz? Potansiyel müşterileriniz de görüyor. Europages sitesinde görünür olabilmek için bize katılın.