Tesislerin, cihazlar?n ve kaynak yap?lar?n?n tasar?m?nda

mühendisli?inde, hesaplanmas?nda uzmanlar Fikirlerinizi hayata geçiriyoruz

Açıklama

KASAG ?irketi tesislerin, cihazlar?n, haznelerin, boru hatlar?n?n ve kaynak yap?lar?n?n tasar?m?nda ve yap?m?nda yüksek yeterlili?e ve uzun y?llara dayanan tecrübeye sahiptir. Mühendislerimiz yan?n?zdad?r: PED (EN13445 / AD-2000), ASME (U-Stamp), China Stamp (A1), TP TC 032/2013 (EAC) gibi dünya çap?ndaki yasalar uyar?nca dayan?kl?l?k hesaplar? FEM hesaplar? (Finite Element Methode) ve yüksek ve alçak bas?nç, yük de?i?imi, deprem, flan? ba?lant?lar?, destek yükleri belgelerinin yönetimi Hesap sonuçlar?n?n, malzeme seçiminin, teslim alma kurumlar?n?n yorumunu ve analizini ilgilendiren dan??manl?k Autocad 2D ve Inventor 3D yaz?l?m?na yap?sal geçi? Gereksinim ?artnamelerinin, R&I ?emalar?n?n, risk analizlerinin, boru hatt? planlamas?n?n haz?rlanmas? gibi komple tesis mühendisli?i

Deniz mühendisliği
  • Fikirlerinizi hayata geçiriyoruz
  • Tesislerin, cihazlar?n ve kaynak yap?lar?n?n tasar?m?nda
  • mühendisli?inde, hesaplanmas?nda uzmanlar

Bu işletmenin diğer ürünleri