The B2B sourcing platform
Tedarikçi ol Giriş Yap

Yangına Dayanım Testleri - Yangına Dayanım ve Tepki Test Laboratuvarı

Açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan, Binaların yangından korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince, kamuya açık bulunan yapılarda yer alan kapı, pencere, ara bölme, tavan, kolon, zemin vb. gibi bina ve yapılarda bulunan temel elemanlarının yangına dayanım koşullarının ve zamanlarının uluslararası standartlarda belirtilen şartları karşılaması gerektiği ifade edilmektedir. İlgili Yönetmeliğe gereğince, bir ürünün yangına dayanımı ve performansı, yalnızca ilgili Avrupa ve Türk Standartlarına göre belirlenen tarafsız, bağımsız ve belirli akreditasyonu bulunan bir yangın laboratuvarında test edilerek, bu test sonuç değerlerinin uzman teknik kişilerce değerlendirilmesi ile ispatlanması gerekmektedir.