The B2B sourcing platform
Tedarikçi ol Giriş Yap

Yangına Karşı Dayanım ve Tepki Testleri - Yangına Karşı Dayanım ve Tepki Test Laboratuvarı

Açıklama

Ülkemizde yürütülen Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında birçok alanda köklü değişiklikler yaşanıyor. Bu alanlardan biri de yapı sektörüdür. Bu bağlamda olmak üzere yapı elemanlarını yangına karşı dayanım performanslarına yönelik Avrup Birliği ülkelerinde kabul edilen yeni sınıflandırmalar ve yaklaşımlar da ülkemiz yasal düzenlemelerine uyarlanmıştır. Bu çerçevede yapı malzemeleri sektörümüzde yangın güvenliği alanında oldukça önemli bir değişim yaşanmıştır. Aslına bakılırsa, gelişmiş ülkelerde yapı malzemelerine yönelik yangın güvenlik önlemleri ile ilgili ciddi yasal düzenlemeler ve yerel standartlar bulunmaktadır. Bu esaslar yangın risklerini en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda yapı malzemeleri üreten firmalara da uygun ve etkin önlemlerin hangi koşullarda sağlanabileceği konusunda yol göstermektedir. Esasen ülkelerin yangın güvenlik önlemlerine yönelik yasal düzenlemelerin büyük bir kısmı yapı malzemeleri ve yapı elemanları ile ilgilidir.