Yük Hücresi - Loadcell

İletişim

Açıklama

Sensörler genel olarak, sıcaklık, baskı, basınç, güç, hız gibi fiziksel olan parametreleri ölçmemize olanak sağlayan ya da sinyal olup olmadığının tespitine yarayan, elektromekanik sinyal cihazlarıdır. Yük hücresi de (loadcell) bir kuvveti ölçülebilir bir elektrik sinyaline dönüştürmek için kullanılan dönüştürücü veya sensörler olarak tanımlanırlar. Elektrik sinyaline dönüşüm dolaylı ve iki aşamada gerçekleşmektedir. Mekanik bir düzenleme ile yük hücresine (loadcell) uygulanan kuvvet gerinim ölçerin şeklini değiştirir. Bu şekil değişikliğini gerinim ölçer bir elektrik sinyali olarak ölçer. Çünkü gerinim, telin etkin elektriksel direncini değiştirir. Bir yük hücresi (loadcell) genellikle bir wheatstone köprüsü şeklinde düzenlenmiş dört gerinim ölçerden oluşur. Tek gerinim ölçerli ya da iki gerinim ölçerli yük hücresi (loadcell) de vardır. Elektriksel sinyal çıkışı genellikle birkaç mili volt düzeyinde olup kullanılmadan önce bir amplifikatör ile yükseltilmeleri gerekmektedir.