Yüksek uygulamalara yönelik kaldırma sütunları (örn. medya t

Entegre düşme emniyeti bulunur

Açıklama

RK Rose+Krieger, Mutlilift II safty kaldırma sütununu medya teknolojilerindeki yüksek uygulamalar için özel olarak geliştirmiştir. Bu uygulamalarda projektörlerin ve monitörlerin doğru yerde konumlandırılması gibi görevlerde kullanılmaktadır. Kaldırma sütunu bu uygulamalarda yüksekte tavana monte edilmektedir. Yüksekteki bu uygulamaların altından genellikle insanlar geçmektedir. Kaldırma sütununun kontrolsüz bir şekilde açılması veya inmesi nedeniyle insanlara ve eşyalara yönelik bir tehlike oluşmaması için RK Rose+Krieger Multilift II safety için dahili bir güvenlik sistemi geliştirdi. Bu sistem temel olarak özel bir plastik amortisör bulunan mekanik bir son dayanak noktasından meydana gelmektedir. Bu güvenlik özelliği, tahrikin arızalanması halinde kaldırma sütununun iç profilinin kontrolsüz bir şekilde dış sütundan kayarak dışarı çıkmasını önlemektedir. Bu yeni kaldırma sütunu modeli sayesinde düşmeyi önleyecek maliyetli, harici bir yapı kurulmasına gerek kalmamaktadır.

Metalurji - makine ve tesisatlar

Bu işletmenin diğer ürünleri