Bağıl Nem Ve Sıcaklık Transmitteri - Bağıl Nem Ve Sıcaklık Transmitteri

İletişim

Açıklama

HTC08 Serisi cihazlar, endüstriyel ortamlardaki bağıl nem ve sıcaklık bilgilerinin standart analog sinyale dönüştürü-lerek başka bir sisteme gönderilmesini sağlayan elektronik cihazlardır. Tasarım aşamasında uluslar arası standartlara uyum, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı temel alınmıştır. Bu nedenle birçok sektörde çok faklı uygulamalar için rahatlıkla kullanılabilen ve tercih edilen cihazlardır.