Tahripsiz kontrol ZfP hizmetleri

Projelerinizi gerçekle?tirmeniz için destek oluyoruz

Açıklama

Uzmanlar?m?z kaynak ek yerlerinin, kaynak yap?lar?n?n, haznelerin, cihazlar?n ve tesislerin tahripsiz kontrolünde geni? bilgiye ve uzun y?llara dayanan tecrübeye sahiptir. Bu s?rada a?a??daki kontrol yöntemini kullan?yoruz: Röntgen RT Boya nüfuz kontrolü PT Görsel kontrol VT Materyal kontrolü/kar???kl?k kontrolü PMI Helyum s?z?nt?s? kontrolü LT Riboflavin testi Maks. 1000 bar’a kadar bas?nç kontrolleri Yüzey pürüzlü?ü kontrolü Ra/Rz Ferrit ölçümleri Fe Duvar kal?nl?k ölçümü Video endoskopi Bas?nç kayb? kontrolü (s?v?lar) KASAG ile güvenli taraftas?n?z.

Bilgi-işlem hizmetleri
  • Projelerinizi gerçekle?tirmeniz için destek oluyoruz
  • Riboflavin testi
  • Video endoskopi

Bu işletmenin diğer ürünleri